Werkwijze in de groepen

 

Onderwijs in de groepen 1/2

Wij verzorgen thematisch onderwijs in de groepen 1/2. De methode Schatkist gebruiken wij als één van de bronnen om te werken aan de doelen, maar de SLO-doelen zijn voor ons leidend. We hebben een beredeneerd aanbod beschreven dat we gebruiken als basis voor ons dagelijks handelen. De groepsleerkrachten bieden betekenisvolle activiteiten en creëren een rijke en uitdagende leeromgeving. Spelenderwijs begeleiden en stimuleren zij de kinderen in hun taal- en rekenontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door middel van de observatie- en registratiemethode KIJK! worden de kinderen gevolgd in hun ontwikkeling en kunnen de leerkrachten hun aanbod afstemmen op het individu. Wij vinden het belangrijk dat onze kleuters zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.

Onderwijs in groep 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 wordt er programmagericht gewerkt volgens moderne methodes die voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Binnen deze methodes wordt gebruik gemaakt van basis-, herhalings- en verdiepingsstof. We bieden de lesstof zo actueel en uitdagend mogelijk aan. De verwerking van de lesstof kan op verschillende manieren tot stand komen: individueel, in kleine groepjes en in grotere groepen, schriftelijk, mondeling, met Chromebooks, middels kleine projecten of op een creatieve wijze. Van groep 1 t/ 8 is er een opbouw in het zelfstandig werken en het zelf plannen van de activiteiten. Ze werken hierbij met een weektaak. Hierdoor leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van hun eigen taak en te plannen. Ze werken waar nodig samen, waardoor ze van en met elkaar leren. Ze worden gestimuleerd oplossingsgericht te denken, hun eigen werk te evalueren en daarop te reflecteren.

Betekenisvol onderwijs, dat boeit! In de groepen 5 t/m 8 werken wij met Alles-in-1. De 20 projecten van Alles-in-1 Groep 5-8 bieden in logische samenhang het gehele curriculum voor de vier hoogste groepen aan binnen de vakken: geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, cultuur en natuur. Het unieke van Alles-in-1 is dat alle vakken binnen een thema worden aangeboden, zoals De Gouden Eeuw, Kunst, Energie, etc. Deze samenhang maakt de leerstof logisch, motiverend, efficiënt en effectief.

In de informatieboekjes kunt u per groep lezen wat er in de klas gebeurt.

Infoboekje Groep 1-2

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 4

Informatieboekje groep 5

Informatieboekje groep 6

Informatieboekje groep 7

Informatieboekje groep 8