1 Created with Sketch.

Verlof en verzuim

Over schoolverzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim zonder geldige reden te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim

  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op welke manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen: U kunt voor een verlofaanvraag gebruik maken van het aanvraagformulier ‘verlof’. Deze kunt u downloaden hieronder downloaden of vragen bij de directie/administratie. Let op! Een verlofaanvraag moet in principe 8 weken van te voren worden ingediend bij de directie.

VERLOFFORMULIER

Op deze manier meldt u uw kind ziek: Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dit voor 8.20 uur (telefonisch) door te geven aan de school. U kunt hiervoor bellen naar 0118-586191.