1 Created with Sketch.

(in heel Zeeland als zodanig vastgesteld/CPOZ) 

Vakantierooster 2021/2022

Herfstvakantie maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober 2021
Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Goede Vrijdag en Pasen vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren maandag 6 juni 2022
Zomervakantie maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022

Studiedagen
dinsdag 5 oktober 2021
dinsdag 7 juni 2022

Schooltijden

Met ingang van schooljaar 2021/2022 heeft de medezeggenschapsraad, zowel ouders als team,  ingestemd met het wijzigen van de schooltijden.
Dit betekent dat er volgend schooljaar gewerkt wordt met een 4 gelijke dagen rooster voor
groep 1 t/m 8. 

ma: 8.30 tot 14.00 uur
di:   8.30 tot 14.00 uur
wo: 8.30 tot 12.30 uur
do:  8.30 tot 14.00 uur
vrij: 8.30 tot 14.00 uur