1 Created with Sketch.

Ouderraad

Deze groep ouders (en twee leerkrachten) organiseren de nodige activiteiten.  Zij beheren de ouderbijdrage en zijn nauw betrokken bij de school en informeren de ouders van alle activiteiten via de nieuwsbrieven.

Het schoolfonds is een vrijwillige bijdrage van de ouders. Zonder dit geld zouden allerlei festiviteiten zoals Sint, Kerst, Paasontbijt, eindfeest, excursies, etc. onmogelijk zijn. Deze activiteiten kunnen niet vanuit het reguliere budget betaald worden en we vinden ze wel belangrijk voor onze kinderen. Het schoolfonds bedraagt € 25 per kind per schooljaar.

(In dit bedrag zijn niet de kosten voor de schoolreizen, het schoolkamp en extra excursies opgenomen. Hierover wordt u tijdig door het schoolteam ingelicht)

Het rekeningnummer van de OR is: NL64RABO 0324055242 Inzake OR Archipelschool de Lispeltuut Oostkapelle

Oudergeleding:

Andrea Moens

Maartje Weideman

Daniëlle Bevelander

Stephanie Huisman

Jenneke Wattel

Teamgeleding:

meester Emiel en juf Quincy