Organisatie

Ons onderwijs is zo georganiseerd dat leerlingen binnen een tijdvak van ongeveer 8 aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. Wij werken met combinatiegroepen, die jaarlijks aan de hand van leerlingaantallen, groepssamenstelling en de formatie van leerkrachten samengesteld worden. De formatie wordt met de medezeggenschapsraad besproken.                                     

Formatie 2020-2021

groep 1/2: juf Marijke en juf Elisabeth (start na de hefstvakantie i.v.m. zwangerschapsverlof)

groep 3/4: juf Judith en juf Karin

groep 5/6: juf Quincy en juf Raquel

groep 7/8: juf Mirjam en juf Trees

 

juf Tinta: directeur

juf Mariska: IB-er

Connely: administratief medewerkster

juf Lydia: vakdocent GVO

juf Petra: vakdocent HVO

 

Gymnastiek

maandagmorgen: door juf Marijke

Groep 1-2 om 11.15-12.00 uur

 

dinsdag: door de eigen leerkracht  

Groep 7-8: 11.45 – 12.30 uur

Groep 3-4: 12.30– 13.15 uur

Groep 5-6:  13.15– 14.00uur

 

vrijdag: door de eigen leerkracht 

Groep 7-8: 11:30 – 12.15 uur

Groep 3-4: 12.15-13.00 uur

Groep 5-6: 13.00-13.45 uur