Organisatie

Ons onderwijs is zo georganiseerd dat leerlingen binnen een tijdvak van ongeveer 8 aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. Wij werken met combinatiegroepen, die jaarlijks aan de hand van leerlingaantallen, groepssamenstelling en de formatie van leerkrachten samengesteld worden. De formatie wordt met de medezeggenschapsraad besproken.                                     

Formatie 2021-2022

groep 1/2A: juf Fabiënne

Groep 1/2B: juf Karen

groep 3/4: juf Judith en meester Emiel

groep 5/6: juf Quincy en juf Mirjam

groep 7/8: meester Remi en juf Mirjam

 

juf Tinta: directeur

meester Emiel: IB-er

Connely: administratief medewerkster

juf Annie: onderwijsassistent

juf Lydia: vakdocent GVO

juf Petra: vakdocent HVO

 

Gymnastiek 

maandagmorgen: door leerkrachten groep 1/2

Groep 1-2 om 11.00-12.00 uur

 

dinsdag: 

Groep 7-8: 11.45 – 12.30 uur (meester Remi)

Groep 3-4: 12.30– 13.15 uur (meester Emiel) 

Groep 5-6:  13.15– 14.00uur (juf Mirjam) 

 

vrijdag: 

Groep 7-8: 11:30 – 12.15 uur (meester Remi)

Groep 3-4: 12.15-13.00 uur (juf Mirjam) 

Groep 5-6: 13.00-13.45 uur (juf Mirjam)