Organisatie

Ons onderwijs is zo georganiseerd dat leerlingen binnen een tijdvak van ongeveer 8 aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. Wij werken met combinatiegroepen, die jaarlijks aan de hand van leerlingaantallen, groepssamenstelling en de formatie van leerkrachten samengesteld worden. De formatie wordt met de medezeggenschapsraad besproken.                                     

Formatie 2019-2020

groep 1/2: juf Elisabeth en juf Marijke

groep 3/4: juf Judith en juf Karin

groep 5/6: juf Quincy en juf Raquel

groep 7/8: juf Mirjam en juf Trees

 

juf Tinta: directeur

juf Mariska: IB-er

Connely: administratief medewerkster

juf Lydia: vakdocent GVO

 

Gymnastiek

maandagmorgen: door juf Marijke

Groep 1-2 om 11.15-12.00 uur

dinsdagmiddag: door juf Mirjam 

Groep 3-4: 13.00 – 13.45 uur

Groep 5-6: 13.45 – 14.30 uur

Groep 7-8: 14.30 – 15.15 uur

Groep 7/8 gaat dus een kwartier per week te lang naar school op dinsdag. Dit wordt later in de week gecompenseerd. Op vrijdagmiddag is de eindtijd 14.45 uur.

vrijdag: door de eigen leerkracht 

Groep 3-4: 11:15 – 12.00 uur

Groep 5-6: 13.00-13.45 uur

Groep 7-8: 14.00-14.45 uur