1 Created with Sketch.

Ons verhaal

In de samenwerkingsschool De Lispeltuut is “ontmoeting” het centrale woord. Twee verschillende identiteiten (openbaar en christelijk)  ontmoeten elkaar daar. We nodigen daarbij iedere leerling, iedere leerkracht en iedere ouder uit om zijn of haar levensbeschouwing in te brengen om van elkaar te leren, elkaar te verrijken en er respectvol mee om te gaan.  We zorgen ervoor dat iedereen zich in de school geaccepteerd en veilig voelt.