oktober 2018 

Op dit moment is er niks nieuws te melden omtrent de nieuwbouw. Door de gemeenteraadsverkiezingen en lange tijd die nodig is geweest voor de vorming van een nieuw College van B&W heeft al een aantal maanden geen besluitvorming meer plaatsgevonden over de nieuwbouw van de school en overige voorzieningen. Door de gemeente is het project momenteel
tijdelijk op hold gezet en wordt de visie en ambitieniveau van het project heroverwogen. Als de gemeente haar nieuwe visie heeft gevormd zal het project naar verwachting weer opgestart gaan
worden. Wij houden jullie op de hoogte.
Namens de werkgroep, Floris Horstink en Leonie Boot

maart 2018 

https://www.pzc.nl/walcheren/dorpsraad-oostkapelle-zoekt-plek-voor-nieuwe-scholen-en-sporthal~a5cac645/