Missie en Visie

Missie

We willen de leerlingen een veilige leeromgeving bieden waarin ze kunnen groeien en bloeien en de wereld om hen heen ontdekken. Daarbij houden we rekening met de verschillen tussen leerlingen en zorgen wij voor een passend en uitdagend onderwijsaanbod. Wij willen samenwerking, zelfstandigheid, eigenaarschap en betrokkenheid stimuleren, zodat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers die de maatschappij van ons vraagt.

Visie  

Wij bieden passend en uitdagend onderwijs aan ieder kind, waarbij we samenwerken met ouders en kinderen om het beste uit ieder kind te halen. Wij begeleiden en stimuleren samenwerking, zelfstandigheid, eigenaarschap en betrokkenheid om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op wat het onderwijs, het beroepsleven en de maatschappij van onze kinderen vraagt. Dit alles gebeurt in een veilige omgeving waarin we respect hebben en open staan voor de ander en waarin iedereen als gelijkwaardig wordt gezien. Wanneer een kind goed in zijn vel zit, kan het zich optimaal ontwikkelen.