De leerlingenraad

Kinderen mogen meepraten over het schoolbeleid. Het is belangrijk om hun mening te horen en te weten wat hun wensen zijn. Daarnaast helpen ze mee bij de organisatie van verschillende activiteiten zoals de disco en filmochtend. Vanaf groep 5 zijn er per groep leerlingen vertegenwoordigd die een jaar zitting hebben. Een keer in de 6-8 weken is er een vergadering. Een groepsleerkracht is voorzitter van de leerlingenraad. De leerlingen brengen mondeling verslag uit in de eigen groep en verzamelen agendapunten voor de volgende vergadering. Daarnaast is er sinds 20 november 2013 ook een Lispeltuut burgemeester.

De burgemeester en de leerlingenraad van 2020/2021 zijn nog niet gekozen.