1 Created with Sketch.

Kennismaken/Afspraak

Vanaf het derde jaar kunnen kinderen worden ingeschreven en is het voor de ouders van belang zich te oriënteren op de keuze voor een basisschool. Een basisschool voor je kind kies je met zorg uit omdat het kind vele uren van zijn jonge leven op school doorbrengt. De wisselwerking tussen thuis en school, het vertrouwen in de school, de manier waarop ouders en kind de school ervaren is van belang voor het welzijn van het kind. Vanaf de dag dat kinderen 4 jaar worden kunnen ze op onze school onderwijs volgen. Ouders die voor de keuze van een basisschool staan nodigen wij graag uit voor een bezoek aan onze school. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met ouders uit onze OR en MR voor informatie vanuit de ouders van onze school. Het ministerie van onderwijs geeft jaarlijks een digitale Gids Basisonderwijs uit.
Na een bezoek aan de school volgt het intake gesprek. Het intake gesprek bestaat uit een gesprek met de directeur en de groepsleerkracht. De directeur bespreekt de algemene schoolse zaken met u. De groepsleerkracht van de onderbouwgroep bespreekt met u alle belangrijke specifieke zaken van groep 1. Nadat de keuze voor de school is gemaakt wordt uw kind ingeschreven.

Om alvast een beetje te wennen aan het naar school gaan, de groep en de leerkracht kunnen ouders gebruik maken van de “gewenningsregeling”. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden mogen de kleuters maximaal 5 dagen naar school komen. De eerste keer mag ook de ouder blijven kijken. Deze dagen worden in overleg met de leerkracht van groep 1 afgesproken. Wanneer uw kind op 4-jarige leeftijd bij ons op school komt, dient het in principe volledig zindelijk te zijn.

Kinderen die op een ander tijdstip op onze school komen
De plaatsing van kinderen die tussentijds bij ons op school komen zal in het algemeen in de groepen plaatsvinden bij leeftijdgenoten (tenzij er een dringende reden is dit niet te doen). Nadat u een afspraak met de directeur gemaakt heeft zal deze de algemene schoolse zaken met u bespreken. De groepsleerkracht zal de meer specifieke zaken met u bespreken. Het is mogelijk dat de intern begeleider een aantal onderdelen op het gebied van rekenen, taal en lezen toetst bij uw kind om het onderwijs goed te laten aansluiten. De school ontvangt van de andere school altijd een onderwijskundig rapport over uw kind. Het is mogelijk dat wij bij de school waar uw kind vandaan komt informatie opvragen over uw kind. Hiervan stellen wij de ouders altijd op de hoogte.