In de samenwerkingsschool nieuwe stijl is “ontmoeting” het centrale woord. Twee verschillende identiteiten ontmoeten elkaar daar. We nodigen daarbij iedere leerling, iedere leerkracht en iedere ouder uit om zijn of haar levensbeschouwing in te brengen om van elkaar te leren, elkaar te verrijken en er respectvol mee om te gaan. Kernbegrippen zijn daarbij: vertrouwen, de waarheid is geen bezit en rechtvaardigheid. Diversiteit zien we als een verrijking. We zorgen ervoor dat iedereen zich in de school geaccepteerd en veilig voelt.

Informatieboekjes schooljaar 2020-2021

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 4

Informatieboekje groep 5

Informatieboekje groep 6

informatieboekje groep 7

informatieboekje groep 8

schoolgids 2020-2021

Meer over De Lispeltuut

Schoolondersteuningsprofiel

SOP